wtorek, 7 lipca 2020

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACYJNYM


GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI W OKRESIE WAKACYJNYM Informujemy czytelników, że w okresie wakacyjnym ulegają zmianie godziny pracy placówek bibliotecznych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowcu
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: godz. 8.00 - 15.00
czwartek: prace wewnętrzne.

Kontakt:
tel. 32/ 644 90 40
e-mail: gbp2@op.pl

Filia w Łanach Wielkich - Wiejski Dom Kultury
wtorek, czwartek: godz. 17.00 - 19.00

Punkt biblioteczny w Otoli - Wiejski Dom Kultury
poniedziałek, piątek: godz. 17.00 - 19.00

wtorek, 30 czerwca 2020

Konkurs dla dzieci i młodzieży


REGULAMIN KONKURSU NA STRONIE INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI: 

https://gbpzarnowiec.naszabiblioteka.com/n,konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy 

sobota, 30 maja 2020

Wznowienie pracy Filii i Punktu bibliotecznego


INFORMACJA  DLA  CZYTELNIKÓW
Po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu oraz zgodnie z pozytywną opinią organu prowadzącego, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej podjęła decyzję o częściowym otwarciu Filii w Łanach Wielkich oraz Punktu bibliotecznego w Otoli dla czytelników od dnia 28 maja 2020 r.
PROCEDURA WZNOWIENIA PRACY FILII W ŁANACH WIELKICH I PUNKTU BIBLIOTECZNEGO W OTOLI:
1. Częściowemu wznowieniu pracy podlegają: Filia w Łanach Wielkich oraz Punkt biblioteczny w Otoli.
2. Zarówno w Filii jak i w Punkcie w widocznym miejscu umieszczono informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz inne przydatne wskazówki dotyczące zachowania w czasie trwania epidemii.
3. Dla czytelników uruchamiamy jedynie punkty wypożyczeń i zwrotów książek.
4. Ograniczony zostaje wolny dostęp czytelników do księgozbioru i katalogu. Książki czytelnikom podają wyłącznie pracownicy.
5. Do odwołania nie będzie prowadzona działalność kulturalna.
6. Przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu pracownicy będą dokonywać dezynfekcji pomieszczeń biblioteki, blatów, klamek, poręczy. Pomieszczenia będą systematycznie wietrzone.
7. W pomieszczeniu, gdzie obsługiwani są czytelnicy może przebywać tylko jeden czytelnik (wyjątek stanowi rodzic z dzieckiem). Pozostali czytelnicy muszą czekać na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości minimum 2 metry od siebie.
8. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zakrywania ust i nosa, dezynfekowania rąk i noszenia rękawiczek ochronnych. Dla czytelników przygotowano miejsca do dezynfekcji rąk.
9. Pracownicy Filii i Punktu są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, zakładania rękawiczek, systematycznego mycia i dezynfekowania rąk. Bibliotekarze wykonują swoją pracę przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Czytelnik powinien pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości.
10. W placówkach bibliotecznych wyznaczono miejsce na przechowywanie zwracanych książek. Zwrócone egzemplarze zostają poddane kwarantannie na okres 3 dni. Po zakończeniu kwarantanny książki zostaną włączone do użytkowania. Czytelnicy muszą się liczyć z utrudnionym czasowym dostępem do wybranych pozycji.
11. Zalecamy wcześniejsze przygotowanie listy książek do wypożyczenia.
12. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem obowiązuje limit wypożyczeń – jednorazowo można wypożyczyć 4 książki. Publikacji nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Zasady zapisu do Biblioteki pozostają bez zmian. Zachęcamy naszych czytelników do korzystania ze zbiorów udostępnianych on-line.
13. Pracownicy i czytelnicy powinni stosować się do wszystkich zaleceń i zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.